ŽIADOSŤ O VÝPIS / POTVRDENIE

Prostredníctvom nižšie uvedeného formulára je možné podať žiadosť o výpis alebo potvrdenie z registra exekúcií.

Po potvrdení výzvy, ktorú následne obdržíte emailom, bude Vám v priebehu pracovného dňa emailom odoslaná zálohová faktúra. Po úhrade a spracovaní prijatých platieb zašleme výpis alebo potvrdenie (spoločne s vyúčtovacími faktúrami) požadovanou formou.

Prosím vyplňte údaje potrebné pre vydanie výpisu z registra exekúcií alebo potvrdenia o tom, že určitý zápis v registri exekúcií nie je.
* povinný údaj
Vaša email adresa: *
Potvrdenie email adresy zopakovaním: *
Kritériá na vyhľadávanie v registri exekúcií *
IČO:info
alebo
Priezvisko:info
Dátum narodenia:info
Spôsob vybavenia
info
info
Fakturačná adresa žiadateľa

Meno: *
Priezvisko: *
Ulica a číslo:
PSČ: *
Obec: *
Štát:
Podať žiadosť
Čakajte, načítávam dáta...